Lekcie Bolesti

Bolesť duše sa v živote nevyhýba nikomu. Ani tým najsilnejším vo viere, ani tým, ktorí sú k Bohu najbližie. Ale nie každý si všimne a naučí sa lekcie, ktoré nás bolesť duše učí. O nich je táto perlička.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (10 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL137). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz