Dve Pečate

Písmo o posledných časoch jasne hovorí o tom, že len tí, ktorí budú označení pečaťou Boha, budú uchránení od strašných udalostí PRVÉHO BEDA aj od prijatia znaku šelmy. Biblia učí pečate dve, ale väčšina to ani len netuší. Ako si na tom ty? Vieš, ktoré to sú? Máš ich?

Obsahom DVOJ-Perličky sú dve prednášky vo forme audio streamingu. Prednášky BUDÚ prístupné už čoskoro, po zaplatení školného (xx € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL142). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz