Aktuálna Hrozba

Hrozba tretej svetovej vojny je stále aktuálnejšia a drastická zmena duchovnej atmosféry už začala. Ak hovoríme, že naozaj milujeme svojich blížnych, potom ich nemôžme nevarovať pred naplnením tohto vážneho proroctva 6.poľnice, do ktorej vstupujeme. Boh ľudstvu záchranu pripravil; koľkí ju však prijmú?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení príspevku pre núdznych (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PL01). Zápis do nej je možný na požiadanie, emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz