PRY – Pane, Nauč nás Modliť sa

Vieš sa modliť? Nie, nemyslím tým recitovanie básničiek z kníh ani brožúrok. Omrzeli ťa nekonečné modlitby bez výsledku? Chceš sa zhovárať s Bohom tak, že Ho počuješ, rozumieš Mu a vedieš s Ním v dialóg ako Abrahám? Chceš aj ty vidieť ovocie tvojich modlitieb? Kurz je pre každého, kto s pokorou duše vyznáva: Pane, nauč ma modliť sa.

Obsahom kurzu štyri objemné lekcie vo forme prezentácie a je DOČASNE prístupný po zápise emailom a úhrade školného (70 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: PRYB). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli. Ak si kurz praješ v jeho knižnej podobe, sleduj jeho vydanie v rubrike KNIHY.

Prihlásiť sa na tento kurz