PSCH – PESACH

Prorocký, obrovský, neopakovateľný a nesmierne do hĺbky Slova ťa ponárajúci. Taký je tento kurz. Obsahuje všetko, čo si o Pesachu – nielen o tomto špeciálnom čase, ale o všetkých dňoch Sviatkov Nekvasených Chlebov kedy túžil poznať, ako aj o všetkom, čo si o ňom až dodnes netušil.

Obsahom kurzu je xx prednášok vo forme audio-streamingu a je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (xx € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: xxx). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz