RIP – Dve Doktríny

Dve z najmenej učených alebo najmenej pravdivo učených doktrín Ježiša Krista sú práve Jeho učenie o Vkriesení Mŕtvych a doktrína o Posledom Súde. Kam idú duše po smrti tela? Čo na náhlu smrť človeka, či dieťaťa hovorí Boh? Je peklo skutočné? Ako to bude na Poslednom súde? Otázok je mnoho, ale na všetky odpovedá tento kurz. Aj keď mnohí nazývajú toto učenie Pavlova doktrína, nie je to správne. Doktrína je Kristova a Apštol Pavol bol len tým, koho Pán poveril toto učenie pre nás zapísať. Logicky. Veď o svete duchov, poriadku a mieste každého stvorenia, a živote, ktorý smrťou tela vôbec nekončí, môže učiť pravdu len Boh, ktorý je Duch.  Stvoriteľ a Pán celého stvorenia – Ježiš Kristus.

Obsahom kurzu je 12 prednášok vo forme audio-streamingu a BUDE prístupný po zápise emailom a úhrade školného (xx € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: RIP. V prípade, že ho chceš učený lektorom, pripíš do subjektu zápisu: LIVE). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz