SAV – Spasiteľná Viera

Čo je to spasiteľná viera? Ako viem, či takú mám? A aké je jej ovocie? Kurz zodpovie nielen na spomínané, ale aj na všetky podobné otázky. Jeho cieľom je odovzdanie skutočného Božieho Slova, aby študent mohol Bohu uveriť a príprava na znovuzrodenie. Odpoveďou Boha na tvoju vieru bude skutočné vyliatie Ducha Svätého.

Obsahom kurzu sú štyri prednášky vo forme prezentácií a je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (100 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: SAV). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz