SAV – Spasiteľná Viera

Čo je to spasiteľná viera? Ako viem, či takú mám? A aké je jej ovocie? Kurz zodpovie nielen na spomínané, ale aj na všetky podobné otázky. Jeho cieľom je odovzdanie skutočného Božieho Slova, aby študent mohol Bohu uveriť a príprava na znovuzrodenie. Odpoveďou Boha na tvoju vieru bude skutočné vyliatie Ducha Svätého.

Obsahom kurzu sú štyri prednášky vo forme prezentácií a je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (100 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: SAV). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Absolvoval si tento kurz a máš záujem o odkúpenie prezentácie pre pomoc rodine, alebo svoju službu Kristovi?

Môžeš si ju zakúiť v cene 3000 €. Prezentácia bude odoslaná elektronicku PO PRIJATÍ ÚHRADY na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: SAV-P). Pre objednávku klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli. V prípade záujmu aj pre bližšie informácie nás kontaktuj.

Prihlásiť sa na tento kurz