SCV- Skutočná Cena Vykúpenia

Tento fantastický kurz je zjavením o nesmiernej cene nášho vykúpenia, ktorou bola a je Kristova Krv a ktoré by mal poznať každý skutočný Kresťan. Lekcie sú zjavením prorockých pasáží Písma od proroctva o Vykupiteľovi, cez Jeho potenie sa krvu v Getsemanskej záhrade a surové mučenie Rimanmi, až Jeho slávne vzkriesenie.

Obsahom kurzu, ktorý je momentálne v príprave budú mnohé zaujímavé audiolekcie. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz