SPR – 1Tim 4:4-5

Prvá z iskričiek, ktorej cieľom je pomôcť ti pochopiť, prijať a žiť daní verše Apoštola Pavla. A neveri by si, aké iskrivé to bude.

Iskrička je špecifická forma náuky znovuzrodených, ktorú ti ponúkame novým spôsobom. Cena je dobrovoľná. Ty sám urči, nakoľko si ceníš náuku Slova a svoj príspevok pošli na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: SPR 001. Žiadosť o iskričku pošli emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz