Štúdia Proroctva

Obsahom lekcie je Štúdium konkrétneho proroctva Písma – individuálne štúdium na mieru žiadateľa.

Obsahom lekcie je štúdium konkrétneho proroctva Písma. Nie je to verejná lekcia, preto jej zakúpenie mimo jej žiadateľov nie je možné. Poplatok za lekciu/lekcie je dobrovoľný.