SWB – Tréning Duchovného Boja

PRIPRAVUJEME

Počas ôsmich týždňov výučby a praktických poznatkov sa naučíš:

Ako si všimnúť a prekonať svoje duchovné slepé miesta

Ako udržať svoje rozlišovanie v súlade s Duchom Svätým

Prečo je intimita s Bohom tvojou najsilnejšou zbraňou v boji

Akú úlohu majú Písmo a modlitba v tvojich duchovných bojoch

Ako sa ubrániť nebezpečnému duchovnému unášaniu

Čo to znamená kráčať v plnosti Božieho určenia pre teba

Ako môžeš obstáť v čase podvodu

Obsahom kurzu je 8 lekcií náuky oslobodzovania od démonov, vo forme audio-streamingu. Je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (65,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: SWB). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz