TAX – Nepochopené Dane

Si ministrom financií, daňový úradník či expert, alebo platca daní, či teeneger, zarábajúci si letnými brigádami? Potom je tento ohromný, zjavujúci a jednoznačne prorocký kurz práve pre teba, lebo otázkou je: vieš, občan aká daň a kým bude na teba uvalená po posledných “voľbách na planéte”, čoho svedkami budeme už onedlho? Tak počúvaj, ako Pán oboje privedie na Svetlo: skryté veci temnoty a vyjaví úmysly sŕdc.

Ak čakáš ďalšie moralizovanie o platení daní, nesmierne sa mýliš. Kurz je o tom, čo o daniach a tým, kto je za nimi, ani len netušíš.

Obsahom kurzu je prednáška na tému daní a ich pôvodcu i vyberača v posledných časoch a je prístupný po prihlásení a úhrade školného (35,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: TAX). V prípade záujmu odošlite email kliknutím na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz