THB – Dvaja Pápeži

Politika a Náboženstvo. Témy o ktorých by sme nemali hovoriť. Proroctvo o dvoch pápežoch, spoločne vládnúcich v časoch konca, je staré vyše 2500 rokov. Uvedom si, čo čítaš: je to biblické proroctvo o dvoch pápežoch – pápeži, ktorí vládnu – obaja vládnu na konci čias. Ale len jeden z nich je prorokovaný Falošný Prorok. Toto proroctvo je väčšine absolútne neznáme, ale je nesmierne dôležité. Kurz obsahuje tlačenú učebnicu.

Obsahom kurzu je prednáška vo forme audio-streamingu + tlačený výukový materiál, ktrý bude odoslaný poštou. Je prístupný po zápise emailom a úhrade školného (65,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: THB). Chceš sa zapísať? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz