PRL – Výchova Emócií k Zrelosti

Ako nájsť rovnováhu medzi emóciami a intelektom? A odkiaľ pramenia prehnané emócie? Boh hovorí, že čokoľvek je prehnané, či nevyrovnané, a nezriadené je od Zlého a toto nie je Jeho vôľa pre nikoho z nás. Preto svojím deťom podáva pomocnú ruku aj tu.

V PRÍPRAVE

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Správa pre prijímateľa: PRL030). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.