RIP – Vzkriesnie Mŕtvych

Vitaj v učení 6. a 7.Kristovej Doktríny. Čo takto povzniesť sa k dokonalosti, aby sme mohli pochopiť realitu podsvetia? Žiaden z Božích prorokov ani apoštolov totiž neučil o pekle, podsvetí a poslednom súde viac, než sám Ježiš Kristus. A kým nevieme, kto sme, nevieme ani kam ideme a Božie slová o realite pekla sú súčasťou Kristovej Doktríny o Vzkriesení z Mŕtvych. Všetko, čo Ježiš v tejto doktríne povedal a učil, je viac než aktuálne práve DNES, v posledných časoch tohto spoločenského zriadenia. A moc pravdy tohto Božieho učenia nezmení ani jej popieranie zo strany prezidenta štátu Vatikán.

V PRÍPRAVE

Obsahom kurzu sú audio prednášky vo forme streamingu (nie na stiahnutie). Jeho súčasťou sú aj kvízy a poznámky na stiahnutie. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu bude možný emailom na xxx.

Prihlásiť sa na tento kurz