ZDR – Zdravie

Tento kurz je vlastne učením Biblie na tému chorôb. Poskytuje hlboký pohľad na duchovné aj fyzické choroby, ale z pohľadu učenia Písma a svedectiev z modlitieb za chorých na rakoviny, alergie, kožné choroby, choroby srdca, obličiek, infarktov, kostí a mnohých ďalších. Zjavujúca pravda Písma je doplnená aj o spôsoby ako sa z nich uzdraviť. Kurz bude prístupný už čoskoro.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z devätnástich lekcií, je vyše devätnásť hodín prednášok a dvadsaťjeden kvízov. Kurz je prístupný po zaplatení školného. Zápis do kurzu je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.