ZNOVUZRODENÍ ©

V tejto kategórii nájdeš ty, znovuzrodený Brat, či Sestra v Kristovi, všetky lekcie Zákona a praktické “know how”, ktoré Pán adresoval svojmu Ľudu Zmluvy. v kurzoch, ktoré sú hĺbkovým štúdiom Slova.

Takto si na každý deň sám môžeš určiť počet lekcií štúdia a postupne ich múdrosť aplikovať do osobného života viery.