Dar Lásky

24 DECEMBRA 2022

Po jedle Jozef bratov poslal preč. Bez toho, aby to vedeli, však Jozef prikázal svojmu sluhovi, aby skryl svoj strieborný pohár do Benjaminovho batohu. Jozef poslal svojho sluhu, aby prenasledoval svojich bratov, a pohár bol objavený.

Tým, že Jozef obvinil Benjamina, vytvoril situáciu, v ktorej mohli jeho bratia odčiniť, že ho predali. Keď by bratia riskovali svoje životy, aby Benjamina zachránili, bolo by to, akoby to robili, aby zachránili Jozefa; tak by „odčinili“ svoj zločin proti Jozefovi tým, že by urobili presný opak. Bratia sa vrátili k Jozefovi, ktorý im oznámil, že okrem Benjamina sa môžu všetci vrátiť domov.

Gn 44:2: Jozef povedal: Polož môj pohár – strieborný pohár – na vrch batohu Benjamina, najmladšieho.

Jozef vedel, že židovský národ bude na dlhý čas vo vyhnanstve a že nie všetci budú mať rovnakú úroveň Božieho vedomia, ktorá mu umožnila prosperovať v Egypte. Jozef preto hľadal spôsob, ako ich ochrániť pred egyptskou skazenosťou a zabezpečiť, aby nakoniec opustili Egypt a prijali Zákon.

Jozef si uvedomil, že to, čo potrebujú, je láska k Bohu, ktorá je dostatočne silná na to, aby prekonala egyptský materializmus.

Jozefov strieborný pohár naráža na túto lásku, pretože hebrejský výraz pre slovo „striebro“ súvisí so slovom „túžba“. Jozef ďalej vedel, že ešte nie úplne spravodliví ľudia nedokážu vzbudiť takú lásku sami, a tak im túto lásku vložil tak, že ju „vštepil“ do Benjamina.

Najnovšie príspevky