Dbaj v prijímaní; Dbaj v dávaní

6 FEBRUÁRA 2024
Boh tiež naučil Mojžiša zákony týkajúce sa škôd spôsobených zvieratami alebo majetkom človeka.

Vrátane jamy, ktorú niekto vykope na verejnosti.

Ex 21:33-34: Ak človek odkryje alebo vykope jamu . . . a spadne do nej vôl alebo osol, zodpovedný za jamu musí zaplatiť škodu. 

Rovnaký zákon, ktorý platí pre jamu (t. j. nebezpečenstvo prepadnutia), platí aj pre vyvýšenú bariéru alebo inú prekážku (t. j. vyčnievajúce nebezpečenstvo).

Duchovne jama predstavuje našu schopnosť prijímať a výčnelok predstavuje našu schopnosť dávať. Pri správnom používaní môžu byť tieto schopnosti prospešné; bez náležitého dozoru však môžu spôsobiť poškodenie.

Ak dávame a prijímame náhodne – nedbáme na to, čo alebo koľko dávame alebo dostávame, alebo komu dávame alebo od koho dostávame – staneme sa nebezpečenstvom pre spoločnosť.

Ale ak sa rozhodneme prijímať len pozitívne vplyvy a šíriť do okolia len pozitíva, staneme sa zdrojom požehnania pre všetko okolo nás.

Najnovšie príspevky