De-Viktimizácia

23 NOVEMBRA 2023
Obeťami sme len do tej miery, do akej nedokážeme rozpoznať svoju vlastnú silu.

Kto sú tí utláčatelia, ktorých si obeťou? Ľudia? Inštitúcie? Prírodné zákony? Sú len nástrojmi v rukách svojho Majstra. Alebo si vari obeťou vlastného Stvoriteľa?

Dizajnér tohto vesmíru nevymýšľa plány na podkopanie svojich vlastných výtvorov. Pozná nás tak, ako pozná seba;

  • On vidí svoj svet z našich očí;
  • On je náš život a naša podstata.
  • Keď na nás kladie požiadavky, vychádza nám v ústrety na našej vlastnej pôde, nie podľa svojej neobmedzenej moci, ale presne meranej podľa kapacity, ktorú v nás ukryl.

Sú chvíle, keď porovnávaš bremeno na svojich pleciach so silnými stránkami, o ktorých vieš, že ich máš, a zdá sa to nemožné.

On však lepšie pozná skryté sily tvojej duše. A dôveruje v ne. Lebo je v nich On sám.

Najnovšie príspevky