Desiatok Pre Duchovný Rast

25 OKTÓBRA 2023
Abrahámov synovec Lót ho sprevádzal do Zasľúbenej zeme.

Abrahám bol pre Lóta príliš idealistický, a tak ho Lót opustil a usadil sa pri Mŕtvom mori. Keď neskôr izraelskú krajinu napadla koalícia národov, ktoré zajali Lóta, Abrahám ich prenasledoval na svoju obranu. Potom, čo Abrahám zázračne porazil útočníkov, dal desatinu vojnovej koristi Veľkňazovi Najvyššieho Boha, ktorý bol známy ako Malki-Tzedek, Kráľ Salema. t.j. Ježiš Kristus.

Gn 14:20: Zo všetkého mu dal desatinu.

Desiatok z nášho majetku vyjadruje naše vedomie, že všetko, čo vlastníme, skutočne patrí Bohu, a preto ho musíme použiť na sväté účely. Pre náš osobný, duchovný rast.

Vo všeobecnosti zhromažďujeme majetok preto, aby sme zlepšili svoj život a životy našich blízkych; čím viac si osvojujeme hodnoty Božieho Slova, tým viac sa tieto motívy spájajú s našou túžbou urobiť svet domovom Boha.

Keď sa nám však do cesty dostane nezarobené, alebo nezaslúžené bohatstvo, možno by nás nenapadlo, že sa k nemu máme postaviť rovnakým spôsobom. Odvádzaním desiatkov z vojnovej koristi, ktorú zázračne prijal, Abrahám ukázal, že nielen majetok, ktorý sme sami vyprodukovali, patrí Bohu, ale celé naše bohatstvo.

Boh nám sľubuje, že nám to mnohonásobne vráti za to, že sme Mu dali naše desiatky, a v skutočnosti nás žiada, aby sme Ho v tom vyskúšali. Prvým požehnaním je skutočná inšpirácia, múdrosť, poznanie, zjavenie, viera a mnohé ďalšie. Keď budeme nasledovať Abrahámov príklad, dokonca aj s naším nezaslúženým bohatstvom, naše životy ukážu, ako Boh odmieňa tých, ktorí plnia Jeho vôľu. Týmto spôsobom budeme, podobne ako Abrahám, šíriť poznanie o dobrote a láskavosti Boha po celom svete.

Najnovšie príspevky