Deviateho Dňa

7 AUGUSTA 2022
Podľa židovského kalendára sa teraz nachádzame v mesiaci Av, a blížime sa ku dňu pôstu, ktorým si Synovia Izraela pripomínajú deň, keď boli oba sväté chrámy zapálené, oni rozptýlení do vyhnanstva a Božia prítomnosť sa už viac v Izraeli otvorene neprejavovala (viď Mt 23:39). Toto je najsmutnejší deň v židovskom kalendári.

Ale dôvod na pôst nemajú len oni. Aj naše duše boli zapálené: najprv inkvizíciou, neskôr socializmom. Len my si na tieto tragédie vôbec nespomíname a preto si nevšímame, že sa blížime k ďalšiemu vyhnanstvu z dedičného územia. Preto ti ponúkam tri myšlienky na zamyslenie sa pre pôst (od večera 6. do večera 7. augusta 2022) za duchovnú obnovu, prorokovanú Ježišom Kristom tesne pred Jeho Druhým príchodom.

1) Tak ako nás úzkosť má podnietiť k činnosti, aj temnota musí byť použitá ako odrazový mostík na získanie väčšej sily, viery a rastu. Ťažké okolnosti zvýrazňujú skrytú silu našej vnútornej duše a vyzdvihujú jej veľkosť.

Mesiac Júl je pre nášho staršieho brata vo viere najtemnejším mesiacom v jeho kalendári – časom pôstu, smútku a zbavovania sa príjemných aktivít. A napriek tomu im bolo povedané, že toto je pre nich najkrutejší mesiac, obsahuje semená pre najväčšie, najkrajšie a trvalé vykúpenie.

2) Tento mesiac sa v Hebrejčine volá Av, čo znamená „Otec“, pretože iba otec sa ti môže pozrieť do očí s nežnosťou, ktorá hovorí, že blúdiš a že je čas vrátiť sa. Len rodič môže trestať bez odcudzenia sa – jeho láska je skrytá, ale stále zjavná. Kto má uši nech počúva, čo Duch hovorí Cirkvám…

Aj keď sme vo vyhnanstve, Božia prítomnosť je tu s nami, sprevádza nás, drží nás za ruky v našom utrpení, utiera nám slzy a očakávajúc nás v lepšom čase pre nás.

3) Pamätaj na to, že bolesť deštrukcie je súčasťou deklarácie našej istoty, odolnosti aviery v lepšiu budúcnosť a motivuje nás, aby sa to stalo skutočnosťou. Keď smútime, musíme sa posunúť vpred od našej bolesti a smútku k činom a skutkom a urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vytvorili lepší zajtrajšok. Emócia smútku a bolesti je odrazový mostík pre konkrétne skutky prípravy príchodu nášho Vykupiteľa.

Toto je obzvlášť skvelý mesiac na to, aby sme robili konkrétne skutky láskavosti a priniesli do sveta viac lásky. Nedovoľ, aby láska v tebe vychladla, ale denne ju podnecuj modlitbou, štúdiom Písma a meditáciou nad ním. Prvý aj druhý jeruzalemský Chrám boli zničené kvôli bezohľadnej nenávisti; tento svet môžeme prestavať do Chrámu, ktorým ho Boh zamýšľal, len bezpodmienečnou láskou a konkrétnymi skutkami láskavosti.

Prajem vám ľahký a zmysluplný pôst a prajem vám, aby sa tento deň pôstu zmenil na deň osláv!

Odporúčané modlitby sú:

  • Večer, 6.8. – Náreky
  • Ráno, 7.8.: Dt 4:25-40; Jer 8:13-9:23; Ex 32:11-14; Ex 34:1-10; Iz 55:6-56:8
Najnovšie príspevky