Dobrota

8 NOVEMBRA 2023
Eliezer a jeho karavána vyrazili do Aramu. Prišli k studni pri Chárane, meste Abrahámovho brata Nachora, keď ženy z mesta čerpali vodu.

Eliezer sa modlil k Bohu, aby ho viedol k tomu, aby ho správne viedol k tej, ktorá bude Izákovým proťajškom a aby mu to dal spoznať tak, že ju nechá veľkodušne odpovedať na jeho žiadosť, aby načerpala vodu pre neho a jeho sprievod.

Gn 24:14: Eliezer sa modlil: Nech sa stane, že dievča, ktorému poviem: Nakloň džbán, aby som sa napil, a ona odpovie: Napi sa a dám vodu aj tvojim ťavám, bude tá, koho si určil pre svojho služobníka Izáka.

Keďže Bohu nič nechýba, štedrosť je hlavným spôsobom, akým sa Boh správa k svetu. Z rovnakého dôvodu je štedrosť prirodzeným znakom ľudí, ktorí sú úzko spojení s Bohom.

Naproti tomu charakteristickým znakom zla je sebectvo. Bez ohľadu na to, koľko toho zlý človek vlastní, zostáva nespokojný, takže sa snaží iba brať a nikdy nedávať.

Eliezer preto hľadal pre Izáka ženu, ktorá by prejavila láskavosť. Keď Rebeka splnila Eliezerovu konkrétnu požiadavku a ponúkla mu, že napojí aj jeho ťavy, pochopil, že je to zbožná osoba, a preto sa k Abrahámovmu synovi hodí. A hneď na to zistil, že je to dokonca dievča z domu Abrahámovho brata.

Preukazovaním láskavosti k druhým sa aj my „spájame“ s tými najcennejšími partnermi – či už sú to spriaznené duše, priatelia, obchodní partneri alebo povolania v živote.

Najnovšie príspevky