Dokonalosť

14 SEPTEMBRA 2023

Príkaz znie: Buďte preto dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v Nebesiach.

Izraelský národ je dokonca aj v pozemskom svete zviazaný s jediným Bohom.

Boh premieňa duchovné na niečo hmotné; Izrael premieňa materiálne na niečo duchovné.

Najnovšie príspevky