Dôležitosť pôvodu vecí aj učení

9 JÚLA 2021
Pred pár dňami mi pre cenzúru admina a jeho neschopnosť rozlíšiť hrušky od jabĺk, vymazali profil na ženskej stránke. Už samotná cenzúra je vec chorá – preto sme odmietli aj bývalý režim – však? Možno som na vine ja, že som si v obraze – logu webu, neuvedomila a nepochopila odkaz loga – hojdacieho koníka. Ako učil už Ježiš sám: Čí je obraz a nápis? Taká je aj mentalita – a je to pravda.

Neopodstatnená cenzúra admina bola  hrubým zásahom do mojich práv a slobôd – aj slobody prejavu, ktorým som nikoho neznevážila ani nikomu neublížila. O návrat na ten web mi neide, lebo cieľ mojej krátkej návštevy na ňom som dosiahla. Ale je tu oveľa dôležitejšia vec, o ktorú sa chcem podeliť, lebo je veľmi prospešná. Ako som písala: admin nezniesol usvedčenie z faktu, že si protirečil a v pýche a nadutosti zmýšľania, môj profil vymazal. Bolo to ľahšie ako premýšľať a uznať si omyl. Smiešna, ale typická reakcia u pyšných. Aký bol môj “hriech”? Vyjadrovala som sa k skutkom, nie ľuďom, ktorí na onom webe reagovali nie na napísané veci, ale boli hrubí na moju adresu – a toto admin vidieť nechcel. Keďže ich správanie voči mne bolo hrubým porušením kódexu slušného správania, ku ktorému sa hlásil aj admin, upozornila som na to aj jeho. Ale to bytie pravdu o vlastnom omyle a nedorozumení neznieslo.

Títo ľudia nepochopili, že ja som sa vôbec nevyjadrovala k nim, že doslova nesúdim ich, ale ich zlomyseľné reči – ich skutky. Lenže oni sa so svojimi skutkami stotožnili, a preto “oslepli”. A keďže sa nad tým zamyslieť nechceli, bolo im ľahšie zmazať môj profil. Veru, nie je všetko zlato, čo sa blyští a nie každý, kto predstiera pomoc ju aj naozaj ponúka.

Rozhorčenú debatu a následnú reakciu ľudí aj admina vyvolal môj dôkaz o tom, že katolícka verzia tzv.písma nie je skutočným prekladom pôvodných svätých spisov, len jeho, t.j.katolícka obdoba. Čo je fakt, ktorý katolícki biskupi, ktorí svojej knižočke dali aj pečiatku imprimatur, v jej úvode aj sami citujú – viď foto nižšie. Rovnakú obdobu tzv.písma má každá sekta. Toto nie je nič nové pod slnkom.

Novým tu bol však skutočný a neodškriepiteľný dôkaz – fotografia priamo z onej katolíckej adaptácie na motívy Svätého Písma. Foto aj samotný dôkaz toho, že čo hovorím je pravda, si pozri v závere článku. Faktom stále ostáva, že:

 • táto adaptácia obsahuje knihy, ktoré nie sú svätými spismi,
 • mnohé pasáže sú podopisované katolíckym prekladateľom,
 • všetky žalmy sú upravné tak, aby vyhovovali kat.liturgii,
 • prorocké pasáže sú poprepisované tak, že menia zmysel odkazu Boha,
 • dôkazy, že je to ekumenická knižka,
 • chýbajú v ňom verše, ktoré originál obsahuje,
 • aj prvých päť kníh Písma má zmenené názvy:

Porovnanie pôvodného názvu prvých piatich kníh Písma s jeho latinským prekladom:                                                                

Len som si dovolila povedať všetkým pravdu, ktorú väčšina nenávidí a nechce počuť. Ale tým, ktorí Pravdu – Krista milujú, tým ju ponúkam v každom kurze aj perličke na tejto stránke. Lebo len ak ty, Boží človek, poznáš pravdu, pravda ťa oslobodí. A Božia vôľa je, aby bol Boží človek slobodný, požehnaný a mal Večný Život. A prečo je toto dôležité? Lebo keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Boh nechce, aby si padol. Dovolíš Mu svietiť ti na cestu?

Teraz popis toho, čo vidíš na fotkách nižšie:

 • Prvé dve fotografie ukazujú onú katolícku adaptáciu na motívy Svätého Písma
 • Ďalšie dve sú dôkazom démonického učenia cirkvi, ktorú Boh označuje ako Matku neviestku, ohavností a hnusu zeme (viď Zjv 17-19):
 • Prvé foto dokazuje, že táto kniha je upravená tak, aby vyhovovala doktríne ekumenizmu
 • Druhé zjavuje ich fatalistické učenie o zmysle života a jeho konci – všetko v priamom rozpore s učením Boha vo Svätom Písme

 

 

Najnovšie príspevky