Doplnkové Kurzy

V prípade, že ťa Pravda nezaujíma, alebo nie si schopný ju zniesť, sa do kurzov neprihlasuj.

Sedem Dní Stvorenia

Prvý biblický kurz ŠPECIÁLNE venovaný sluchovo postihnutým a nepočujúcim. Neopakovateľná, vzrušujúca, nádherne šokujúca a dosiaľ nepočutá PRAVDA Písma o stvorení v Slove Boha, aj v obrazoch. Od najstarších po najmladších, všetkým je vysvetlený každý deň stvorenia v desiatich, naozaj nezabudnuteľných lekciách, vrcholiac stvorením človeka a Sabatom – Pánovým Siedmym Dňom, ktorý už o pár rokov nastane. Kurz je plný prekvapení a prístupný je v dĺžke trvania 70 dní, takže na každú lekciu máš celých sedem dní.

65,00 eur 

Kurz v dĺžke 70 dní, obsahuje 10 obrazových lekcií a ďalšie prekvapenia.  — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Sviatok Stánkov

Nádherný, zdanlivo bezvýznamný sviatok, o ktorom sa, tragicky, vie až primálo. Napriek tomu v sebe ukrýva obrovskú prorockú pravdu.

25,00 eur

Kurz v dĺžke 70 dní, obsahuje 10 obrazových lekcií s prekvapeniami.  — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Úžasné Duchovné Dozrievanie

Myšlienky, ktoré nás zaplavujú, emócie, ktoré sa nás zmocňujú a skutky, ktoré nás privádzajú len do sklamania zo seba. S týmto je odteraz KONIEC! Po absolvovaní tohto kurzu ti už žiadna z oblastí nebude spôsobovať problémy. Naučíš sa v ňom, ako svoje myšlienky, emócie aj skutky chápať, trénovať, aj ovládať na Božiu Slávu a to veľmi jednoducho a prakticky. Lebo Božou vôľou je, aby sme boli zrelí a žili rozumnejšie, šťastnejšie, zdravšie a duchovne mladší než včera.

55,00 eur

Kurz v dĺžke 84 dní obsahuje 12 lekcií (vyše 15 hodín audio streamingu), poznámky na stiahnutie a kvízy na upevnenie princípov zdravého a plodného duchovného rastu a života Kresťana.  — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Láska a Vzťahy

Dve najväčšie životné záhady: láska a vzťahy. V tomto kurze sa naučíš nádherne šokujúce, čarovne dojímavé, aj Božsky mocné praktické pravdy o manželstve a rady pre manželstvo. Kurz je skutočným oživením, ak nie priam vzkriesením slabých, “rozheganých,” aj “zatuchnutých” vzťahov.

55,00 eur

Kurz v dĺžke 35 dní, obsahuje 5 lekcií (audio streaming), a kvízy na upevnenie a zopakovanie princípov pre zdravé a plodné vzťahy.  — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Desať Egyptských Rán

Boh svojmu ľudu po východe z Egypta prikázal pripomínať všetkým pokoleniam Synov Izraela všetky zázraky, ktoré v Egypte konal a ktorými ich z otroctva vyslobodil. Aby sme tento príkaz mohli splniť, je tu kurz o tom, ak mocne Boh trestal Egypťanov a aké zázraky konal v bezhraničnej lásky k svojmu ľudu.

55,00 eur

Kurz obsahuje 10 lekcií (audio streaming), ktoré sú študentovi sprístupnené postupne.  — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Desať Slov

Je ľahké, či ťažké zachovať desať Božích prikázaní? Čo tieto prikázania hovoria naozaj a ako sa prakticky zachovávajú? Kurz je náukou pokladu Božej múdrosti, obsiahnutej v tomto mocnom Zákone. Učenie tohto kurzu je obrovské a hlboké, ale veľmi praktické. Naučí ťa nielen ako žiť prikázania naozaj, ale zjaví ti aj to, čo sa v duchovnom svete ich plnením naozaj deje. Takto budeš doslova hľadieť na neviditeľné. Tento kurz zo zrejmých dôvodov kvízy neobsahuje.

55,00 eur

Kurz obsahuje 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 10 individuálnych lekcií. — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Pôst

Postil si sa a nič si nedosiahol? A poznáš náuku Písma o tejto mocnej zbrani? Tento kurz je učením skutočnej pravdy o tejto nesmierne mocnej zbrani Božieho milosrdenstva. Ale ako sa dozvieš počas štúdia, pôst je ešte oveľa, oveľa viac.

55,00 eur

Kurz obsahuje vyše 12 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 12 individuálnych lekcií. Jeho súčasťou sú aj poznámky na stiahnutie a kvízy. — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Pokušenie

Pokušeniami prechádzame všetci. Ale nie všetci rozumieme tomu, prečo a ešte menej tomu, ako prichádzajú. A keďže o nich vlastne nič nevieme, nedokážeme ich ani rozlíšiť, ani ich premáhať. Kurz je pre všetkých, ktorí sa nechcú len naučiť rozlišovať a premáhať pokušenia, a ktorí sa neboja skutočného pohľadu do duchovného zrkadla – hlbokej konfrontácie so sebou samými. Iba tak je možné naozaj preniknúť do samotnej podstaty pokušení, pochopiť fungovanie ich smrteľného jedu a skrze ich premáhanie duchovne rásť do úrovne, ktorú nám prisľúbil Ježiš Kristus.

30,00 eur

Kurz obsahuje približne 6 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 6 individuálnych lekcií. — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Pokánie, jeho skutky a ovocie

Ježišovo učenie zakaždým začínalo výzvou na pokánie. Mnohí dnešní “tiež kazatelia” však práve toto učenie zavrhujú, čím nielen maria spásu v sebe samých, ale bránia v nej aj tým, ktorí ich počúvajú. Tebe toto učenie nechýbať nemusí. Aby si ju prijať mohol, ponúkam ti kompaktné, biblické poznanie o tom, čo to pokánie vlastne je, ako sa robí, aj aké je jeho ovocie.

55,00 eur

Kurz obsahuje 7 lekcií (audio streaming) s poznámkami v PDF formáte na stiahnutie a 7 kvízov na zopakovanie náuky. — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Jeho Meno je Božie Slovo

Ježiš je Boh – Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Celý tento kurz je učením o Ježišovi Kristovi, ktoré poznať máme. ale ktoré nepočuť. Je zjavením, ktoré ti pomôže poznať Krista aký je, a obnoviť rešpekt vo vzťahu k Nemu ako jedinému a prvému Bohu, ktorému okrem iného patrí aj titul Božie Slovo. Na základe skutočnej úcty – bázne pred Ním, budeš môcť budovať a žiť skutočný vzťah s Bohom, ktorý je Slovo Večného Života. Kurz obsahuje špeciálne prekvapenie.

v príprave

Pôvod a Povolanie

Ak máme 100 eurovú bankovku a tá spadne na zem, zašpiní sa, šliapnu ju, pokrčí sa a ohne – má táto bankovka cenu menšiu ako 100 eur? Nie, stále si zachováva svoju hodnotu. Rovnako je to aj s nami. Mnohí z nás však svoju skutočnú hodnotu zatiaľ neobjavili a ďalší ju nechápu. Objav nádheru Božieho zámeru s tebou, pozri sa do očí a zaži oslobodzujúcu a uzdravujúcu pravdu nielen o svojom bytí, ale aj o povolaní v manželstve, panenstve aj v Kristovi, ktoré je tu pre každú vzácnu dušu. Takto budeš môcť prijať a žiť skutočný život až do večnosti.

v príprave

Genezis – šesť dní obnovy zeme

Kurz je pokračovaním učenia o Desatore Božích prikázaní. Je hlbokým pohľadom do významu a zmyslu práve 4.prikázania a to pre jeho prorocký význam. Kurz nie je možné absolvovať bez predošlého štúdia kurzu Desatoro.

v príprave

Svätostánok

Ďalší vskutku nádherný a zjavujúci kurz, ktorý ti pomôže bez problémov sa orientovať v symbolike svätostánku, kňazskej služby a obiet Starého Zákona a ich významu pre ľud Novej Zmluvy. Je neuveriteľnou prípravou na pochopenie symboliky knihy Zjavenie. Kurz ti otvorí a obohatí poznanie o tvojom vlastnom povolaní Kresťana, čím získaš úplne nový pohľad na Majestát nášho Boha a oslobodzujúci rozhľad Božieho dieťaťa a Božieho služobníka.

v príprave

Skutočná Cena Vykúpenia

Koľkokrát bola za nás Kristova krv preliata a prečo? Aký to má význam v našich časoch? Tento krz je určený predovšetkým už znovuzrodeným veriacim, ale hĺbka poznania, ktoré zjavuje neuveriteľnú moc a význam Kristovej krvi pre nás je naozaj univerzálna a je pre všetkých. Kurz je bezpochyby nádherným obohatením kurzu Spása.

v príprave

Poklady Starého Zákona

Pre mnohých veriacich sú knihy Starého Zákona cudzie, nepochopiteľné, alebo neaktuálne. V skutočnosti obsahuje Starý Zákon poklady poznania, o akých sa väčšine veriacich nikdy nesnívalo. A ešte menej ľudí vie, že Ježiša v nich možno nájsť už doslova od prvých stránok Písma, nie až v evanjeliách. Kurz je obohatený o detaily prvého konfliktu stvorenia, biblické pravdy ohľadom anjelov aj démonov, ale aj o vedecké, doslova hmatateľné dôkazy pravdivosti Božích zázrakov, sprevádzajúcich oslobodenie Božieho ľudu z Egypta.

v príprave

Pýcha a pád kráľa Šaula

Starozákonný kráľ Šaul, ako si ho ešte nikdy v Písme nevidel. Ako začal a prečo tak rýchlo skončil? Ako zmýšľal a kam ho to priviedlo? Aké je ono temné tajomstvo jeho poslednej noci pred smrťou? Skutočne hovoril s duchom proroka Samuela? Učenie o Božích spôsoboch a metódach voľby autority Božieho ľudu a poslušnosti, akú od autorít svojho ľudu Boh vyžaduje. Kurz je nielen bohatý na poznanie, patriace 6.doktríne Písma o vzkriesení z mŕtvych. V mocných obrazoch ponúka aj učenie o záludnosti pokušenia a ohavnosti násobenia hriechov, čoby následku zatvrdlivej nekajúcnosti.

v príprave

Jezabel

Najznámejšia, najbezbožnejšia a najpodlejšia kráľovná Starej, aj Novej Zmluvy. Dnes sa často vyučuje ako démon, ale toto nie je ani zďaleka všetko, čo o jej identite Písmo učí. Kurz nikoho nenechá na pochybách, že za týmto menom sa neskrýva iba démon, ale oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. A že väčšina veriacich je dnes pod jej vplyvom oveľa viac, než v časoch Starej Zmluvy.

v príprave

Oslobodenie od zlých duchov

V Kristovi je nám daná autorita šliapať po všetkej moci nepriateľa s prisľúbením, že nám Satan žiadnym spôsobom nebude môcť ublížiť (Lk 10,19). Navyše, cieľ nášho znovuzrodenia nie je len večnosť s Ježišom, ale v prvom rade stať sa služobníkmi spravodlivosti, čo obsahuje aj moc ničiť diablove skutky (1Jn 3,8). Každý znovuzrodený Kresťan je povolaný žiť a kráčať so svojím Bohom v Jeho vlastnej autorite a moci. Tento kurz vysvetľuje a pripravuje znovuzrodených na duchovný boj a službu oslobodzovania zajatcov a ničenia brán nepriateľa presne podľa Pánovho prísľubu (Gn 22,17).

v príprave