Doplnkové kurzy

Ponuka týchto kurzov a ich program sú nasledovné

Pôst

Pôsty ľudia obyčajne nemajú radi, ale to iba preto, že im naozaj vôbec nerozumejú. A to aj preto, že im ich nikto nikdy nevysvetlil ako treba. Tento kurz ťa však naučí aj skutočnú pravdu o nesmiernej moci Božieho milosrdenstva. A ty tak uvidíš, že pôst je neuveriteľne mocnou zbraňou moci Božieho milosrdenstva, ale ešte oveľa, oveľa viac.

55,00 eur

Pokušenie

Pokušeniami prechádzame všetci. Ale nie všetci rozumieme tomu, prečo a ešte menej tomu, ako prichádzajú. A keďže o nich vlastne nič nevieme, nedokážeme ich ani rozlíšiť, ani ich premáhať. Kurz je pre všetkých, ktorí sa nechcú len naučiť rozlišovať a premáhať pokušenia, a ktorí sa neboja skutočného pohľadu do duchovného zrkadla – hlbokej konfrontácie so sebou samými. Iba tak je možné naozaj preniknúť do samotnej podstaty pokušení, pochopiť fungovanie ich smrteľného jedu a skrze ich premáhanie duchovne rásť do úrovne, ktorú nám prisľúbil Ježiš Kristus.

30,00 eur

Kurz obsahuje približne 6 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 6 individuálnych lekcií. — stránka kurzu a prihlásenie.

Desať Egyptských Rán

Dnes asi niet človeka, ktorý by nepočul o desiatich egyptských ranách. Ale aj keď sa mnohí nad nimi iba zasmejú, že sú to rozprávky, skutočná pravda o moci Boha ako i spôsoboch, ako tieto zázraky robil, je nielen šokujúca, logická a nádherná, ale aj veľmi poučná a to práve pre nás – generáciu posledných čias. Tento kurz spôsobí zimomriavky na chrbte aj najtvrdším odporcom Písma.

už čoskoro

Svätostánok

Ďalší vskutku nádherný a zjavujúci kurz, ktorý ti pomôže bez problémov sa orientovať v symbolike svätostánku, kňazskej služby a obiet Starého Zákona a ich významu pre ľud Novej Zmluvy. Je neuveriteľnou prípravou na pochopenie symboliky knihy Zjavenie. Kurz ti otvorí a obohatí poznanie o tvojom vlastnom povolaní Kresťana, čím získaš úplne nový pohľad na Majestát nášho Boha a oslobodzujúci rozhľad Božieho dieťaťa a Božieho služobníka.

v príprave

Skutočná Cena Vykúpenia

Koľkokrát bola za nás Kristova krv preliata a prečo? Aký to má význam v našich časoch? Tento krz je určený predovšetkým už znovuzrodeným veriacim, ale hĺbka poznania, ktoré zjavuje neuveriteľnú moc a význam Kristovej krvi pre nás je naozaj univerzálna a je pre všetkých. Kurz je bezpochyby nádherným obohatením kurzu Spása.

v príprave

Pôvod a Povolanie

Ak máme 100 eurovú bankovku a tá spadne na zem, zašpiní sa, šliapnu ju, pokrčí sa a ohne – má táto bankovka cenu menšiu ako 100 eur? Nie, stále si zachováva svoju hodnotu. Rovnako je to aj s nami. Mnohí z nás však svoju skutočnú hodnotu zatiaľ neobjavili a ďalší ju nechápu. Objav nádheru Božieho zámeru s tebou, pozri sa do očí a zaži oslobodzujúcu a uzdravujúcu pravdu nielen o svojom bytí, ale aj o povolaní v manželstve, panenstve aj v Kristovi, ktoré je tu pre každú vzácnu dušu. Takto budeš môcť prijať a žiť skutočný život až do večnosti.

v príprave

Boh hovorí; Naučme sa počúvať

Hovorí Boh naozaj? Môžem Ho počuť? Dá sa naučiť počúvať Boha? Prečo väčšina ľudí Boha nepočuje? Akými spôsobmi Boh hovorí? Kurz je osobným svedectvom kráčania a rozhovorov s Pánom, doplnené bohatým a ako inak, biblickým poznaním, dokazujúcim spôsoby, akými s nami Boh naozaj hovorí. Kurz odpovie aj na ďalšie otázky, týkajúce sa komunikácie s Bohom.

v príprave

Poklady Starého Zákona

Pre mnohých veriacich sú knihy Starého Zákona cudzie, nepochopiteľné, alebo neaktuálne. V skutočnosti obsahuje Starý Zákon poklady poznania, o akých sa väčšine veriacich nikdy nesnívalo. A ešte menej ľudí vie, že Ježiša v nich možno nájsť už doslova od prvých stránok Písma, nie až v evanjeliách. Kurz je obohatený o detaily prvého konfliktu stvorenia, biblické pravdy ohľadom anjelov aj démonov, ale aj o vedecké, doslova hmatateľné dôkazy pravdivosti Božích zázrakov, sprevádzajúcich oslobodenie Božieho ľudu z Egypta.

v príprave

Pýcha a pád kráľa Šaula

Starozákonný kráľ Šaul, ako si ho ešte nikdy v Písme nevidel. Ako začal a prečo tak rýchlo skončil? Ako zmýšľal a kam ho to priviedlo? Aké je ono temné tajomstvo jeho poslednej noci pred smrťou? Skutočne hovoril s duchom proroka Samuela? Učenie o Božích spôsoboch a metódach voľby autority Božieho ľudu a poslušnosti, akú od autorít svojho ľudu Boh vyžaduje. Kurz je nielen bohatý na poznanie, patriace 6.doktríne Písma o vzkriesení z mŕtvych. V mocných obrazoch ponúka aj učenie o záludnosti pokušenia a ohavnosti násobenia hriechov, čoby následku zatvrdlivej nekajúcnosti.

v príprave

Jezabel

Najznámejšia, najbezbožnejšia a najpodlejšia kráľovná Starej, aj Novej Zmluvy. Dnes sa často vyučuje ako démon, ale toto nie je ani zďaleka všetko, čo o jej identite Písmo učí. Kurz nikoho nenechá na pochybách, že za týmto menom sa neskrýva iba démon, ale oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. A že väčšina veriacich je dnes pod jej vplyvom oveľa viac, než v časoch Starej Zmluvy.

v príprave

Oslobodenie od zlých duchov

V Kristovi je nám daná autorita šliapať po všetkej moci nepriateľa s prisľúbením, že nám Satan žiadnym spôsobom nebude môcť ublížiť (Lk 10,19). Navyše, cieľ nášho znovuzrodenia nie je len večnosť s Ježišom, ale v prvom rade stať sa služobníkmi spravodlivosti, čo obsahuje aj moc ničiť diablove skutky (1Jn 3,8). Každý znovuzrodený Kresťan je povolaný žiť a kráčať so svojím Bohom v Jeho vlastnej autorite a moci. Tento kurz vysvetľuje a pripravuje znovuzrodených na duchovný boj a službu oslobodzovania zajatcov a ničenia brán nepriateľa presne podľa Pánovho prísľubu (Gn 22,17).

v príprave