Dôsledky Našich Skutkov

29 JÚNA 2023
Boh prikázal Mojžišovi, aby obnovil studňu tak, že prehovorí ku skale, z ktorej predtým tiekla voda.

Boh mal v úmysle, aby sa ľudia naučili úcte k Nemu z Mojžišovho rozprávania ku skale: „Ak nerozlišujúca, sebestačná skala poslúcha Božiu vôľu, o čo viac by sme mali my, ktorí vieme, prečo by sme Ho mali poslúchať a potrebovať Jeho pomoc.” Ale keďže Mojžiš na skalu udrel, táto lekcia už nebola samozrejmá. Takže Boh musel dať židovskému ľudu rovnakú lekciu tým, že potrestal Mojžiša a Árona za ich neposlušnosť. Nariadil, že zomrú na púšti a nikdy do krajiny Izraela nevstúpia.

Nm 20:12: A Pán prehovoril k Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste Mi neverili, aby ste Ma ctili ako svätého v očiach Detí Izraela, preto neprivediete toto Zhromaždenie do Krajiny, ktorú som im dal.

Bez ohľadu na racionalizácie, ktoré by mohli ospravedlniť ich správanie, vodcovia Božieho Ľudu musia robiť rozhodnutia ako konať s vedomím, že ich skutky majú podnietiť verejnosť k väčšej oddanosti Bohu a Jeho spôsobom.

Podobne, pri interakcii s ostatnými by sme mali vždy zvážiť možný vplyv, ktorý naše slová alebo skutky majú na ich postoje k židovskému ľudu vo všeobecnosti a k posolstvu Biblie zvlášť.

Najnovšie príspevky