Dôstojnosť Príčin

30 DECEMBRA 2018
Jedno z najochromujúcejších presvedčení veriacich dnešných čias je názor, že všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. Je to jedovaté presvedčenie, ktoré zničí vašu dôveru v Boha; jej následkom bude, že o Bohu budete nakoniec veriť strašné veci. Vezmime si napríklad správu z novín: skupina adolescentov opakovane znásilnila dievča s Downovým syndrómom. Je toto Božia vôľa???

Dávajte veľmi dobrý pozor. Biblia hovorí absolútne jasne, že Boh nikdy nikoho k hriechu nenavádza: “Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nedajte sa oklamať, bratia moji milovaní!” (Jak 1,13–16).

Boh nás nepokúša, ani nás nenavádza hrešiť. Ale ľudia hrešia každý deň a ich hriechy majú devastujúce následky. Takže ako vidíme, počas dňa sa deje mnoho vecí, ktoré nie sú spôsobené Bohom, a teda nie sú Jeho vôľou. Pamätajte si – žijeme vo svete, v ktorom Boh odovzdal ľudským bytostiam a anjelom dôstojnosť príčinných súvislostí, a dôstojnosť dovoliť veciam diať sa. Takže my spôsobujeme ich dianie, presne ako Boh. Boh nenavádzal Adama a Evu hrešiť, ani im v tom nezabránil. A ich hriech mal zničujúce následky.

Prevzaté a preložené s láskavým povolením Johna Eldredgea.

(John Eldredge je zakladaťeľom Ransomed Heart Ministries, autor, lektor a poradca; autor bestselleru Divoký v srdci.)

Najnovšie príspevky