Dôvera Bohu

18 AUGUSTA 2023
Mojžiš potom povzbudil Boží ľud, aby sa so všetkými svojimi potrebami obracal iba na Boha a nehľadal spôsoby, ako predpovedať budúcnosť.

Dt 18:13: Namiesto toho, aby ste sa snažili veštiť budúcnosť, buďte celým srdcom oddaní Bohu.

Keď sme spojení s Bohom, nepodliehame žiadnej forme predurčenia. Preto sa nikdy nemáme zaoberať predpovedaním budúcnosti, oslobodzovaním sa od „kúzel“ akýchkoľvek skutočných alebo domnelých síl, ani vysporiadaním sa s neexistujúcim vplyvom predchádzajúcich tzv. inkarnácií na naše životy. Veď jediný skutočný vplyv na náš život, ktorý pochádza z minulosti je dedičný hriech.

Najistejším spôsobom, ako si zabezpečiť šťastie a úspech v živote, je venovať sa z celého srdca učeniu sa toho, čo od nás Boh očakáva, t.j. štúdiu Jeho Slova, adresovaním našich modlitieb priamo Jemu a plnením Jeho vôle.

Najnovšie príspevky