Dôvera pre iných

11 JANUÁRA 2024
Pre seba dôveruj Bohu, ostatným podaj ruku.

Svoju dôveru v Boha si nechaj pre seba.

Keď veci nejdú tak dobre, povedz si, že je to naozaj na dobré, lebo tým, čo milujú Boha, všetko slúži pre dobro. A raduj sa z toho, ako sa k tebe Boh správa.

Ale keď ostatní prídu so svojimi problémami, povedať im, že by sa mali radovať zo svojich trápení, môže byť bezcitné a dokonca kruté.

Plač s nimi, modli sa za nich, rob pre nich všetko, čo môžeš – a potom im môžeš povedať, aby dôverovali Bohu.

Najnovšie príspevky