Duchovné Túžby

8 JÚNA 2024
Boh potom prikázal Mojžišovi, aby spočítal Levitov. Léviti boli oslobodení od vojenskej služby, pretože boli povolaní slúžiť vo Svätostánku.

Strážili svätostánok, rozoberali ho vždy, keď Boží ľud z tábora odchádzal, rekonštruovali ho vždy, keď táborili, a pomáhali kňazom pri rituáloch Svätostánku.

Nm 3:6: Priveď kmeň Léviho a postavte ich pred Kňaza Árona, aby mu slúžili 

Leviti boli vybraní spomedzi zvyšku Božieho ľudu, aby konali ako Boží osobní služobníci. Každý, kto sa chce zasvätiť službe Bohu, môže tak urobiť. Ale tým sa „duchovným levitom“ – či dokonca „duchovným kňazom“  – nestáva automaticky. Je to vždy Ježiš, kto si volí a ustanovuje svojich „kňazov“  a „Levitov“,  bez ohľadu na ich skutočný kmeňový pôvod.

Najnovšie príspevky