Dvaja ako jeden

25 OKTÓBRA 2021
Muž a žena sú dve polovice jedného celku.

Kto sa  už skutočne do hĺbky zadíval do Písma videl, že Biblia nepozná muža a ženu (v manželstve) ako dve samostatné bytosti. Preto si musia obaja dávať pozor na svoje správanie, aby neurážali Boha v sebe samých a navzájom sa neznesväcovali.

Každý skutok sa tak vykonáva skrze jedno telo – telo, ktoré sa v našom svete môže javiť ako dve samostatné, ale Boh ho skrze manželskú zmluvu vidí ako jedno.

A naopak, ak by obom bolo dané rovnaké povolanie, bolo by zbytočné, pretože prečo by jedna polovica tela mala robiť to, čo druhá už dosiahla?

Tak ako muž plní prikázanie, aby bol plodný a rozmnožoval sa prostredníctvom svojho ženského proťajška, tak aj žena priväzuje Božie prikázania na ruky a myslí na Boha v tele svojho mužského proťajšku. Sú jedno v každom okamihu.

Pretože tak ako muž a žena boli najprv stvorení ako jedna bytosť, tak aj predtým, než každá duša zostúpi nižšie, začínajú ako jedna.

Niekedy sa stáva, že len jedna duša zostúpi za svojím božským poslaním, zatiaľ čo druhá polovica trpezlivo “čaká hore”. A keď sa vráti, znova sa spoja.

Najnovšie príspevky