Dve Rozhodnutia

27 JANUÁRA 2024
V každom detaile tohto sveta Tvorca jemne klope a čaká, že Ho necháme vstúpiť dnu.

Keď stál na prahu Stvorenia, určil dve veci:

Zapojím sa do každého detailu.

Nenájdu Ma na tom mieste, kým Ma nepozvú dnu.

A tak v každom detaile Jeho stvorenia úžasný, nekonečný Stvoriteľ jemne klope, čaká na nás, aby sme Ho počuli a vpustili Ho dnu.

Najnovšie príspevky