Dvojitá útecha

12 NOVEMBRA 2023
Jedného dňa, z pohľadu ďaleko za hranicami sa obzrieš späť a uvidíš, že celý život bol dobrý.

V budúcnosti, hovorí prorok Izaiáš, budeme utešení. Dvojnásobne utešení.

Pretože skutočná útecha neznamená, že hnev a zloba pominuli, a teraz môžeme vyjsť z úkrytu.

Skutočná útecha neznamená, že je všetko zahojené a teraz sme opäť spolu.

Skutočná útecha znamená skutočne vedieť, že hnev a zloba neboli nič menej ako vášnivá, hlboká láska, ktorú nick nechápal a nechcel, že všetky naše problémy skutočne niečo dosiahli (Rim 8:28), niečo úžasné, čo presahuje našu predstavivosť. Že to všetko stálo za to, naozaj to stálo za to.

V skutočnej úteche sa obzrieme späť a už nebudeme môcť nájsť nič, pre čo by sme sa museli utešovať.

Jedného dňa nájdeme len radosť a smiech.

Najnovšie príspevky