Dvojitý Pokoj

15 MÁJA 2023
Uč vedomosti, ale zachovávaj zázraky.

Je pravda, že keď pracujeme zhora a zostávame hore, transformácia, ktorú vykonáme, nie je trvalá. Napriek tomu, keď je prítomná, je všetko pohlcujúca. Kým je prítomná, všetko zažíva úplne nový stav bytia. To je problém tých, čo chcú len mať vedomosti, mať poznanie atď. ale nevšímajúsi dôvod, prečo sú tieto dané.

Je pravda, že keď pracujeme zvnútra, transformácia je samoudržateľná, ale je len vnútorná. Zviera vo vnútri zostáva zvieraťom, len o niečo viac osvieteným. Svet zostáva svetom, len svetlejším svetom. To je problém tých, čo prijali Slovo, či náuku Písma, ale nič sa v ich živote nemení, lebo nemajú zmysel pre duchovné veci, len pre telesné.

V konečnom dôsledku sú potrebné oba prístupy. Môžeme učiť a poskytovať vedomosti, no zároveň si zachovať zmysel pre veci duchovné a nepoznateľné, kým ich človek nezažije. Môžeme pracovať so svetom podľa jeho vlastných podmienok, ale musíme mu ukázať, že je to len svet. Vo vyššom kontexte to nie je vôbec nič.

Až sa nakoniec to zviera a ten svet stanú nástrojmi, cez ktoré možno spoznať nepoznaného Boha.

Najnovšie príspevky