Elektroinštalácia Egypta

29 DECEMBRA 2022
Skratky len živia tmu. Ty sa preto pevne drž dráh svetla.

Jozef chcel pozdvihnúť Egypťanov na vyššiu duchovnú a morálnu úroveň. Preto zariadil, aby boli obrezaní. Takto by sa možno skrátilo vyhnanstvo určené jeho ľudu. Plán zlyhal. Namiesto zmiernenia egyptského vyhnanstva Jozef zmocnil Egypťanov, aby utláčali jeho ľud ešte krutejšie.

Jozef veril, že dokáže skrátiť egyptský exil. Niekedy si robíme ilúzie, že si dokážeme obísť vlastnú temnotu.

Predstavujeme si, že by sme mohli k štúdiu Biblie priviesť ďalšie tisíce, ak by sme počas Sabatu urobili kompromis s elektronikou. Alebo že by sme mohli dosiahnuť oveľa viac prikázaní, keby sme mohli porušiť pravidlá kosher stravovania sa a skromného obliekania. Ale ako v prípade Jozefa, z dlhodobého hľadiska tieto plány skončia len tým, že dajú viac výživy temnote.

Našou úlohou je osvecovať svet Božím spôsobom. Biblia je svetlo vo všetkých svojich smeroch. Takže ak ťa Biblia nezvedie na cestu, s istotou vieš, že to nie je cesta Svetla. Namiesto toho kráčaj po cestách Árona, ktorý „miloval všetkých ľudí a pritiahol ich k Bohu“.

Neťahaj Bibliu k ľuďom. Pritiahni ľudí k Biblii.

Najnovšie príspevky