Equilibrium

20 FEBRUÁRA 2022
Len cnostní ľudia sú schopní slobody. Čím skorumpovanejšie a krutejšie sú národy, tým viac pánov potrebujú. Spomínaný citát Franklina Roosevelta dokonale zjavuje aj vysvetľuje dnešné množstvo politických strán a opozícií aj vlád v krajinách, čoby následok bezbožnosti ľudstva.

Boh nič také ako politické strany ani ľudské vlády nepotrebuje, preto ich pride navždy zrušiť. On totiž obdaril svoje stvorenie samonastavovacím mechanizmom, ktorý, pokiaľ ho kataklizmatické sily nezmenia, privádza veci späť do stavu rovnováhy. Napríklad: nikde nastane dlhšie sucho, až sa obloha zatemní, spadnú dažde, naplnia sa odkvapy a odtoky, prídu bleskové záplavy a vylejú sa potoky. Sucho je zrazu vyhlásené za skončené a kraj usilovne doháňa nedostatok zrážok. Zákony prirodzenej rovnováhy opäť zafungovali!

Platí to aj z dlhodobého hľadiska. To, čo ekológovia pochmúrne nazývajú „globálne otepľovanie“, nie je nič iné ako zastieranie pravdy o mechanizme, zabudovanom do planéty, ktorý privádza teploty späť na priemernú úroveň. Pred niekoľkými stovkami rokov Zem zažila „minidobu ľadovú“ a odvtedy globálne teploty stále mierne stúpajú, aby sa veci vyvážili. Môžeme očakávať, že tieto teploty budú počas nášho života stúpať a klesať o niekoľko desatín stupňa, pričom k drastickejším zmenám klímy dôjde len raz alebo dvakrát za tisícročie.

A tento druh rovnováhy sa vyskytuje aj v iných oblastiach prírody. Napríklad v akomkoľvek ekosystéme zostáva pomer predátorov a koristi relatívne konštantný. Ak sa v bohatom roku rýchlo rozmnožia isté druhy koristi, zvýši sa aj rozmnožovanie predátorov. Akonáhle však populácia koristi poklesne do takej miery, že nedokáže uživiť taký obrovský počet predátorov, zvýši sa konkurencia a zvýši sa aj úmrtnosť predátorov, čím sa opäť vytvorí rovnováha. Je mi ľúto, že ti musím oznámiť, že toto sa v čase prorokovanom Ježišom Kristom stane už onedlho aj človeku. Pre jeho zvrátené správanie sa čoby koristi bude na zemi prítomný doslova kataklizmický výskyt predátorov. A divá zver z lesov to nebude.

Tento zákon teda funguje aj v našom ľudskom svete. Najlepšie to možno vidíme na ekonomických, či burzových cykloch. Vo všeobecnosti sa voľné trhy korigujú samy. Po nárastoch nasledujú straty, po býkoch medvede. Národy však majú aj morálny cyklus, ktorý udržiava rovnováhu, takže veci sa zriedkavo zhoršia natoľko, že Boh musí zasiahnuť priamo a okázalo. Najľahšie to možno vidieť v Božom zázname o Izraelitoch počas obdobia sudcov. Keď Jozue zomrel, začal sa cyklus, ktorý trval asi štyristo rokov, ako je opísané v knihe Sudcov:

Sdc 2,11-19: A Synovia Izraela robili to, čo je zlé v očiach Pána, a slúžili Bálom; Opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Krajiny Mytzrayima a nasledovali iných bohov, bohov národov, ktoré boli okolo nich, klaňali sa im a popudzovali Pána ku hnevu. Opustili Pána a slúžili Baálovi a Aštare. A Hnev Pána vzbĺkol proti Izraelovi a vydal ich do rúk lupičov, ktorí ich drancovali, a predal ich do rúk ich okolitých nepriateľov, takže už neboli schopní obstáť pred svojimi nepriateľmi. Kedykoľvek vyšli, Pánova ruka bola proti nim pre zlo, ako povedal Pán a ako im Pán prisahal; a boli veľmi strápení. Pán však vzbudil Sudcov, ktorými ich zachránil z rúk tých, čo ich drancovali. A napriek tomu nechceli dbať na svojich Sudcov, ale šli a prznili sa smilstvom s inými bohmi a klaňali sa im; rýchlo sa odvrátili z Cesty, po ktorej kráčali ich Otcovia, Cesty poslušnosti prikázaniam, Boha; ale oni tak nerobili. Keď im Pán vzbudil Sudcov, vtedy bol Pán so Sudcom a po všetky dni Sudcu ich zachraňoval z ruky nepriateľov; lebo Pána pohlo pre ich stonanie pre tých, ktorí ich utláčali a sužovali. A stalo sa, keď bol Sudca mŕtvy, že sa znova obrátili a skazili sa viac ako ich otcovia, keď nasledovali cudzích bohov, aby im slúžili a klaňali sa im; neprestali so svojou svojvoľnosťou, ani tvrdohlavým spôsobom života.

Tento cyklus modlárstva – útlaku/súženia – oslobodenia – blahobytu funguje aj dnes, hoci moderný človek je k nemu zaťato nevšímavý. Ale keby nebol prítomný, ľudstvo by nikdy nevydržalo tak dlho; už dávno by spáchalo genocídu. Môžeme byť vďační, že Boh tento samoregulačný mechanizmus do svojho stvorenia zahrnul, lebo je v ňom prísľub budúcnosti.

Prichádza však čas – a už čoskoro –, že prirodzený cyklus bude zastavený, lebo ľudstvo samotné sa už späť do rovnováhy dostať nevie. Svojvoľne prekročilo hranicu, ktorú Boh pre tento mechanizmus určil. Preto teraz Všemohúci Boh, Ježiš Kristus, osobne vstúpi do svetových záležitostí, aby zastavil ľudstvo v zabíjaní všetkého života na zemi.

Varuje nás: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, keď ho nečakáte“.

A presne tak to aj bude: svet totiž žiaden návrat Krista neočakáva, lebo ani neverí, že Kristus je Boh, ani že On to všetko stvoril a riadi. Je jasné, že až na zvyšky, ľudstvo vystúpilo z prirodzeného cyklu morálnej rovnováhy a úplne sa zaviazalo bezbožnosti. Kataklizmické sily sú znova na spadnutie.

Najnovšie príspevky