Exil v Nás

21 JÚLA 2023
KÝM NEVYLEČÍME PRÍČINU SVOJHO VYHNANIA, ZOSTÁVAME V EXILE, AJ V NAŠEJ VLASTNEJ ZEMI.

Iz 1:27: Sion bude vykúpený súdom a tí v ňom, ktorí robia návrat k Bohu, budú vykúpení spravodlivosťou.

Exil je viac než len geografická okolnosť. Aj keby napríklad každý Žid žil v izraelskej krajine pohodlne, všetci by sme mohli byť stále vo vyhnanstve. Vyhnanstvo v našej vlastnej krajine.

Exil je stav bytia, ktorý nosíme v sebe. Je podporovaný príčinou a liečený liečením jeho príčiny: vyhnanstvom božskej duše v každom z nás a nezhodou, ktorá stojí medzi nami.

Pretože sme rozmiestnení po celom svete, s naším uzdravením prichádza aj uzdravenie celého sveta. S naším návratom z exilu sa všetky veci vrátia na svoje zamýšľané miesto vo veľkej harmónii.

Návrat na Sion závisí od nášho návratu do našich vlastných duší k Bohu a mier a harmónia v tomto svete začína skutkami milujúcej láskavosti medzi sebou navzájom.

Najnovšie príspevky