Spolupráca je  zo strany HZP možná napriek tomu, že nie sme fyzickou školou. V prípade záujmu o vyučovanie naživo, sme ochotní pomôcť prednáškami, seminármi, či vyučovaním proroctiev aj mimo Prešova, odkiaľ HZP pôsobí.
Spolupráca zo strany veriacich, či sympatizantov HZP je určite vítaná a to formou podpory niektorého z našich projektov – viď záložku Buď požehnaním.