Lektorkou všetkých kurzov je zakladateľka Hlasu z Púšte, Zuzana De Jonghe.

Zuzana je okrem iného absolventkou Biblistiky na Atteneo Giovanni Battista, a biblických proroctiev na Jerusalem Prophecy College a EndTime University.

Jej špecializáciou je biblické proroctvo a biblická symbolika, ktoré vyučuje v online kurzoch aj na verejných konferenciách a biblických seminároch.

Okrem toho je aj autorkou a prekladateľkou kvalitných kníh s čiste biblickou tematikou a šéfredaktorkou prvého a jediného, slovenského prorockého magazínu VIDEC.