Možné to je, ale odporúčané nie a určite nie viac ako dva naraz. A to z jednoduchého dôvodu toto možné nie je: Ak už Ježiš svojich apoštolov vyučoval všetko postupne, a Boží človek je stvorený na Boží obraz a podobu, je nemožné zavádzať do Božieho učenia iný, ako Boží postup, ani meniť Boží poriadok. A preto:

  • zakúpenie
  • ani štúdium viacerých než dvoch kurzov odrazu,

nie je možné a nebude podporované.

Ale aj tu treba zvážiť svoje schopnosti. Pre niektorých by študovať dva kurzy od razu by bolo z dôvodu množstva symboliky iba mätúce a pôsobilo by mu ťažkosti skutočne prijať aj správne chápať náuku Písma. Zvlášť ak študent dar Ducha Svätého ešte neprijal.

Okrem toho, každý kurz má svoj presne určený čas štúdia a ten končí odoslaním záverečného kvízu. Prakticky to znamená, že zakúpiť si kurzy dva a čakať na dokončenie prvého, aby som mohol študovať druhý, by znamenalo okrádať sa o čas, potrebný pre správne prijatie náuky ďalšieho. Každá podmienka štúdia má svoj dôvod a zmysel a tým je príprava Božieho človeka.

  • Táto úprava sa týka iba kurzov; nie perličiek.
  • Perličky sú prístupné kedykoľvek po zakúpení a v profile zostávajú počas celej doby registrácie na HZP.

HZP si vyhradzuje právo odňať ich z profilu v prípade porušovania pravidiel štúdia, alebo hanobenia HZP.

ĎAKUJEME za pochopenie a dodržiavanie pravidiel – ich cieľom je pomoc, nie obmedzenie.