Z jednoduchého dôvodu toto možné nie je: Ak už Ježiš svojich apoštolov vyučoval všetko postupne, a Boží človek je stvorený na Boží obraz a podobu, je nemožné zavádzať do Božieho učenia iný, ako Boží postup, ani meniť Boží poriadok. A preto:

  • zakúpenie
  • ani štúdium viacerých kurzov odrazu,
  • ani pred ukončením predošlého,

nie je možné a nebude podporované.

Študovať dva kurzy od razu by bolo z dôvodu množstva symboliky iba mätúce a pôsobilo by študentovi ťažkosti skutočne prijať aj správne chápať náuku Písma. Zvlášť ak tento Ducha Svätého ešte neprijal.

Okrem toho, každý kurz má svoj presne určený čas štúdia a ten končí odoslaním záverečného kvízu. Prakticky to znamená, že zakúpiť si kurzy dva a čakať na dokončenie prvého, aby som mohol študovať druhý, by znamenalo okrádať sa o čas, potrebný pre správne prijatie náuky ďalšieho. Každá podmienka štúdia má svoj dôvod a zmysel a tým je príprava Božieho človeka.

  • Táto úprava sa týka iba kurzov; nie perličiek

ĎAKUJEME za pochopenie a dodržiavanie pravidiel. Ich cieľom je pomoc, nie obmedzenie.