HZP nie je ako iné školy. Tu sa veriaci NEUČÍ pre diplom. Ten a ani kvízy nie sú prioritou, ani cieľom.

Tými je stať sa malým Kristom, t.j. Kresťanom. A to nie hocakým, bezmocným, ani vlažným, ale PRESNE takým, akých nás chce Boh sám, t.j. mocným v Duchu aj Božích skutkoch (viď Mk 16:16-18).

Náuka Božieho Slova nám bola Bohom poslaná preto, aby sme sa naučili v každej situácii zachovať Božie prikázania – špecificky prikázanie milovať Boha a správne sa zachovali v tej, či onej záležitosti. Lebo ako učí Písmo: Človek nebol stvorený, aby sám riadil kroky svojho života, ale jeho kroky riadi Pán.

Prečo je toto dôležité?

  • pre výchovu v spravodlivosti a svätosti Božieho človeka – skutočného Kresťana
  • pre úspešné zvládnutie problému, či skúšky viery,
  • pre výcvik ako efektívne pomáhať blížnym ku spáse aj v núdzi
  • pre vyslyšanie každej modlitby podľa Božej vôle v službe Bohu
  • pre zdravý, duchovný život podľa vzoru Krista, nášho Pána

Nekonať v súlade s dokonalým plánom Boha pre náš úspešný život na zemi a istý návrat do Božieho Jeruzalema, je hazard so životom a plytvanie životnou energiou a aj prostriedkami, a nebodaj aj energiou iného.

Lebo ako učí Písmo: Celé Sväté Písmo je Bohom-dýchajúce a užitočné na vyučovanie, na pokarhanie, na nápravu a na výcvik v spravodlivosti, Aby bol Boží človek zdatný, vybavený na všetky skutky týkajúce sa prikázaní. (2Tim 3:16-17)