Áno, hoci väčšina kurzov a Perličiek na čítanie prístupné nie sú a to z veľmi jednoduchého dôvodu.

Ježiš nám totiž neprikázal: “Choďte do celého sveta a dávajte ľuďom čosi čítať…”

Ale prikázal: “Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium o Vykúpení všetkému stvoreniu.”

Preto, poslušní Bohu, plníme Pánov príkaz podľa Jeho vôle a zámeru.

Výnimku tvoria len kurzy pre sluchovo postihnutých, ktoré sú označené symbolom  .