Hádka, Spor, Nesúhlas

14 JÚLA 2023
Vieš, čo je to hádka, nesúhlas a spor?

Lebo nie je hádka ako hádka, a ani nesúhlas nie je vždy zlý.

1. Rozdelenie názorov, potenciálne vysoko produktívne za podmienok vzájomného rešpektu a otvorenej komunikácie.

2. Nesúlad medzi osobnosťami, ktorý ich robí neschopnými vidieť z očí do očí, alebo spolupracovať, zdanlivo podporovaný nejakým racionálnym odôvodnením, ale v konečnom dôsledku poháňaný egom a obavami o seba.

3. Vysoko deštruktívna choroba, ktorá infikuje komunitu alebo spoločnosť, rozdeľuje jej členov a ničí prirodzené väzby, schopná vyvolať stav katastrofy a exilu na takmer 2000 rokov.

4. Peklo na zemi.

Najnovšie príspevky