Hľadanie pozitívneho v negatívnom

7 MÁJA 2023
V Biblii sa ďalej spomína udalosť, ktorá sa stala mesiac po postavení svätostánku. V Egypte židovský národ starostlivo zachovával čistotu svojho rodinného života. Jediná žena, ktorá bola znásilnená egyptským dozorcom, sa volala Shelomit.

Jej syn, ktorého splodil tento Egypťan, sa pokúsil utáboriť spolu s kmeňom Dan svojej matky Shelomit. Bol odmietnutý na základe toho, že členstvo v kmeňoch sa riadi kmeňovou líniou otca, nie rodom matky. Prípad sa dostal pred súd, ktorý rozhodol v neprospech Shelomitovho syna, na čo jej syn preklial Boha. Táto časť Biblie sa teda končí tým, že Boh informuje Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa rúhania a jeho trestu.

Lv 24:11: … a meno jeho matky bolo Shlomit dcéra Dibriho, z kmeňa Dan;

Aj keď Biblia spomína iba prezývku tejto ženy, stále ju identifikuje, čím ju zjavne zahanbuje na verejnosti. Netreba dodávať, že sa to zdá byť v rozpore so zákazom Biblie proti verejnému zahanbovaniu ľudí.

Hoci ju Biblia uvedením jej mena v súvislosti s týmto incidentomnechváli, Božia prozreteľnosť ju používa ako osobu, prostredníctvom ktorej pozdvihuje príkladný charakter ostatných židovských žien.

Toto je v skutočnosti jeden zo spôsobov, ako sa môžu previnenia premeniť na zásluhy – tým, že slúžia ako výstraha a varovanie pre správne správanie. Negatívny príklad, ktorý dala Shelomit, inšpiroval budúce generácie židovských žien, aby žili podľa príkladu, ktorý prijali od svojich predkov v Egypte.

Lebo múdry sa učí na chybách iných. Ale hlúpy ani na vlastných.

Najnovšie príspevky