Hodnota práce

11 MÁJA 2023
Boh potom naučil Mojžiša zákony spravodlivého dávania a zákaz účtovať úroky z pôžičiek.

Lv 25:36: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal Deťom Izraela: “Nesmieš brať úroky.”

Medzi investorom, profitujúcim zo svojej investície a veriteľom, profitujúcim z pôžičky je jemný, no zásadný rozdiel.

Keď investujeme do finančného podniku, investované peniaze stále patria nám; naše peniaze teda „pracujú“ pre nás. Získali sme teda zisk, ktorý podnik vracia. Na rozdiel od toho úver prenáša vlastníctvo istiny na dlžníka; peniaze teraz patria dlžníkovi, aj keď je povinný ich neskôr splatiť.

Úrok z pôžičky teda znamená zisk z úsilia niekoho iného bez toho, aby sa na tomto úsilí podieľal. Veriteľ vyberá úroky len na základe skutočnosti, že mu peniaze predtým patrili.

Úročenie pôžičky je preto v rozpore so spôsobom, akým Boh chce, aby svet fungoval.

Boh chcel, aby sme sa zdokonaľovali prácou pre naše úspechy, duchovné aj materiálne.

Slovami mudrcov: „Ak ti niekto povie: ‚Namáhal som sa bez výsledku‘, never mu.

Ak povie: ‚Nenamáhal som sa, ale napriek tomu som videl výsledky,‘ never mu.

Ver mu iba vtedy, ak povie: ‚Drel som a videl som výsledky.

Najnovšie príspevky