Hovoriac sám so Sebou

18 MÁJA 2023
My sme tým ja, s ktorým Boh hovorí.

Boh hovorí sám so sebou, zabáva sa svojimi vlastnými myšlienkami.

Myšlienky znamenajú pozadie, ktorým je svet. A tak vzniká svet

Ale Biblia, to sú myšlienky samotné, zahalené do príbehov nášho sveta.

A my?

Ny sme tým ja, s ktorým Boh hovorí.

Najnovšie príspevky