Ihla

27 NOVEMBRA 2021
Buď ako ihla na šitie. Pevná a predsa pokorná, šijúc dohromady nádherný svet.

Si Božia ihla na šitie.

Tebou žité prikázania sú Božou niťou. Teraz môžeš pochopiť všetky tie cesty svojho života: Ťaháš za niť, spájaš úlomky krásy tohto sveta do jediného, zmysluplného príbehu múdrosti a božskej pravdy.

Z chaosu je krásny patchwork mnohých farieb.

Ako ihla musíš byť pevný a ostrý, aby si prerazil tento svet.

A ako ihla musíš mať aj opačnú stranu: Otvor, ničotu, prázdne miesto pre uchytenie dlhej božskej nite.

Buď ako ihla na šitie. Buď pevný. Buď pokorný. Spájaš krásny svet.

Najnovšie príspevky