In God We Trust

5 JANUÁRA 2024
Nápis In God We Trust (V Boha veríme) nájdeme na každej bankovke USA. Ale je to naozaj tak? Veríme Bohu naozaj? Mojžišova matka Jochebed ho tajne uložila do košíka v rieke Níl.

Objavila ho faraónova dcéra Bitya, ktorá ho adoptovala. Bitya zamestnal Jochebed ako Mojžišovu pestúnku a tak Mojžiš vyrastal v domácnosti svojej rodiny. Jochebed držala Mojžiša doma, a preto vstúpil do faraónovej domácnosti až vo veku 12 rokov.

Faraón vedel, že Mojžiš je Žid, ale dúfal, že keď ho vychová ako Egypťana, jeho výnimočnú inteligenciu a talent Mpjžiš zúročí v jeho vláde. Keď mal Mojžiš asi 40 rokov, videl, ako egyptský správca nemilosrdne bije Žida a zabil ho. Ako sa Mojžiš obával, faraón sa o tom dopočul a odsúdil ho na smrť.

Ex 2:15: Faraón počul o incidente. 

Mojžiš mal dôverovať v ochranu Boha, ale keďže to neurobil, stratil ju. Faraón sa preto o incidente dopočul a chcel ho zabiť. Keby sa Mojžiš nebál – a nevyslovil tento strach – nič by sa nestalo.

Podobne, keď čelíme prekážkam pri plnení nášho Božieho poslania, mali by sme si uvedomiť, že užitočný zásah Boha je spôsobený našou dôverou, že nám Boh pomôže. Pocit istoty v Božiu pomoc neznamená, že by sme nemali podniknúť akékoľvek prirodzené kroky potrebné na to, aby sme sa vyhli problémom alebo vyriešili svoje situácie; znamená to len, že by sme mali dôverovať Bohu, že korunuje naše úsilie úspechom.

Naši predchodcovia vo viere nás učia, že Židia boli vyslobodení z Egypta vďaka svojej dôvere v Boha. Podobne naša dôvera v znovuzrodenie, sama urýchli naše ultimátne vykúpenie.

Najnovšie príspevky