Intelektuálne Vyzývaní

16 APRÍLA 2024
O ktoré dieťa máme najväčšiu starosť? O to, ktoré nemá žiadne otázky.

V poriadku príbehu vyslobodenia z otroctva, je na tom vzbúrené dieťa, ktoré všetko spochybňuje lepšie, než dieťa, ktoré sa nemá čo pýtať.

Pretože ak sa spurné dieťa pýta, je to preto, že sa ho to dotýka, niečo mu to hovorí. Možno ho to dokonca trápi.

Ale dokonale schopná ľudská bytosť, ktorá nemá žiadne otázky o Božom Slove a Bohu – taká uviazla na svojom mieste.

Možno je to dobrý, pozorný človek, ktorý robí dobré skutky a nikdy nehreší.

Nie je tu však zmysel pre ducha, zmysel života, nadprirodzené. A kto nemá zmysel pre pre ducha, zmysel života a nadprirodzené, v takom je nájdený Satan sám – viď Mt 16:23.

Aj ono musí opustiť Egypt a vedieť o niečom vyššom.

Najnovšie príspevky